סגולה נפלאה מובאית בספרים, והיא אמירת עלינו לשבח ז' פעמים ביום הושענא רבה להצלת כל הקהילה מכל סיבות רעות • בפנים: הנוסח המלא, ד' פעמים ישר, וג' פעמים הפוך

בספרים הקדמונים מובא סגולה נפלאה ליום הושענא רבה. בספר יסוד יוסף נכתב ""ובהיות כי יום הושענא רבה הוא יום גמר חתימת כל ישראל לטובה, ובו יחזיק האדם להתפלל מכל גזרות רעות, על כן מאוד טוב לומר ביום הושענא רבה "עלינו לשבח" עד "על כן נקווה לך" ז' פעמים: ד' פעמים ישר, וג' פעמים הפוך".

ומסיים שם: שאם עשרה יאמרו כסדר הזה הם "מצילים את הקהילה מכל סיבות רעות, וזו בקבלה מקדמונים". הסדר הוא כדלהלן. ישר, הפוך, ישר, הפוך, ישר, הפוך, ישר.

הנוסח ישר:
עָלֵינוּ לְשבֵּחַ לַאֲדון הַכּל. לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוצֵר בְּרֵאשית. שלּא עָשנוּ כְּגויֵי הָאֲרָצות. וְלא שמָנוּ כְּמִשפְּחות הָאֲדָמָה. שלּא שם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם וְגורָלֵנוּ כְּכָל הֲמונָם: שהֵם מִשתַּחֲוִים לְהֶבֶל וְרִיק וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לא יושיעַ: וַאֲנַחְנוּ כּורְעִים וּמִשתַּחֲוִים וּמודִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוש בָּרוּךְ הוּא: שהוּא נוטֶה שמַיִם וְיוסֵד אָרֶץ. וּמושב יְקָרו בַּשּמַיִם מִמַּעַל. וּשכִינַת עֻזּו בְּגָבְהֵי מְרומִים: הוּא אֱלהֵינוּ אֵין עוד. אֱמֶת מַלְכֵּנוּ. אֶפֶס זוּלָתו. כַּכָּתוּב בְּתורָתו. וְיָדַעְתָּ הַיּום וַהֲשבתָ אֶל לְבָבֶךָ. כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים בַּשּמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת. אֵין עוד.

הנוסח הפוך:
עוד אֵין מִתָּחַת הָאָרֶץ וְעַל מִמַּעַל בַּשּמַיִם הָאֱלהִים הוּא ה' כִּי לְבָבֶךָ אֶל וַהֲשבתָ הַיּום וְיָדַעְתָּ בְּתורָתו כַּכָּתוּב זוּלָתו אֶפֶס מַלְכֵּנוּ אֱמֶת עוד אֵין אֱלהֵינוּ הוּא מְרומִים בְּגָבְהֵי עֻזּו וּשכִינַת מִמַּעַל בַּשּמַיִם יְקָרו וּמושב אָרֶץ וְיוסֵד שמַיִם נוטֶה שהוּא הוּא בָּרוּךְ הַקָּדוש הַמְּלָכִים מַלְכֵי מֶלֶךְ לִפְנֵי וּמודִים וּמִשתַּחֲוִים כּורְעִים וַאֲנַחְנוּ יושיעַ לא אֵל אֶל וּמִתְפַּלְלִים וְרִיק לְהֶבֶל מִשתַּחֲוִים שהֵם הֲמונָם כְּכָל וְגורָלֵנוּ כָּהֶם חֶלְקֵנוּ שם שלּא הָאֲדָמָה כְּמִשפְּחות שמָנוּ וְלא הָאֲרָצות כְּגויֵי עָשנוּ שלּא בְּרֵאשית לְיוצֵר גְּדֻלָּה לָתֵת הַכּל לַאֲדון לְשבֵּחַ עָלֵינוּ.

הנוסח ישר פעם שלישית:
עָלֵינוּ לְשבֵּחַ לַאֲדון הַכּל. לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוצֵר בְּרֵאשית. שלּא עָשנוּ כְּגויֵי הָאֲרָצות. וְלא שמָנוּ כְּמִשפְּחות הָאֲדָמָה. שלּא שם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם וְגורָלֵנוּ כְּכָל הֲמונָם: שהֵם מִשתַּחֲוִים לְהֶבֶל וְרִיק וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לא יושיעַ: וַאֲנַחְנוּ כּורְעִים וּמִשתַּחֲוִים וּמודִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוש בָּרוּךְ הוּא: שהוּא נוטֶה שמַיִם וְיוסֵד אָרֶץ. וּמושב יְקָרו בַּשּמַיִם מִמַּעַל. וּשכִינַת עֻזּו בְּגָבְהֵי מְרומִים: הוּא אֱלהֵינוּ אֵין עוד. אֱמֶת מַלְכֵּנוּ. אֶפֶס זוּלָתו. כַּכָּתוּב בְּתורָתו. וְיָדַעְתָּ הַיּום וַהֲשבתָ אֶל לְבָבֶךָ. כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים בַּשּמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת. אֵין עוד.

הנוסח הפוך פעם רביעית:
עוד אֵין מִתָּחַת הָאָרֶץ וְעַל מִמַּעַל בַּשּמַיִם הָאֱלהִים הוּא ה' כִּי לְבָבֶךָ אֶל וַהֲשבתָ הַיּום וְיָדַעְתָּ בְּתורָתו כַּכָּתוּב זוּלָתו אֶפֶס מַלְכֵּנוּ אֱמֶת עוד אֵין אֱלהֵינוּ הוּא מְרומִים בְּגָבְהֵי עֻזּו וּשכִינַת מִמַּעַל בַּשּמַיִם יְקָרו וּמושב אָרֶץ וְיוסֵד שמַיִם נוטֶה שהוּא הוּא בָּרוּךְ הַקָּדוש הַמְּלָכִים מַלְכֵי מֶלֶךְ לִפְנֵי וּמודִים וּמִשתַּחֲוִים כּורְעִים וַאֲנַחְנוּ יושיעַ לא אֵל אֶל וּמִתְפַּלְלִים וְרִיק לְהֶבֶל מִשתַּחֲוִים שהֵם הֲמונָם כְּכָל וְגורָלֵנוּ כָּהֶם חֶלְקֵנוּ שם שלּא הָאֲדָמָה כְּמִשפְּחות שמָנוּ וְלא הָאֲרָצות כְּגויֵי עָשנוּ שלּא בְּרֵאשית לְיוצֵר גְּדֻלָּה לָתֵת הַכּל לַאֲדון לְשבֵּחַ עָלֵינוּ.

הנוסח ישר פעם חמישית:
עָלֵינוּ לְשבֵּחַ לַאֲדון הַכּל. לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוצֵר בְּרֵאשית. שלּא עָשנוּ כְּגויֵי הָאֲרָצות. וְלא שמָנוּ כְּמִשפְּחות הָאֲדָמָה. שלּא שם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם וְגורָלֵנוּ כְּכָל הֲמונָם: שהֵם מִשתַּחֲוִים לְהֶבֶל וְרִיק וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לא יושיעַ: וַאֲנַחְנוּ כּורְעִים וּמִשתַּחֲוִים וּמודִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוש בָּרוּךְ הוּא: שהוּא נוטֶה שמַיִם וְיוסֵד אָרֶץ. וּמושב יְקָרו בַּשּמַיִם מִמַּעַל. וּשכִינַת עֻזּו בְּגָבְהֵי מְרומִים: הוּא אֱלהֵינוּ אֵין עוד. אֱמֶת מַלְכֵּנוּ. אֶפֶס זוּלָתו. כַּכָּתוּב בְּתורָתו. וְיָדַעְתָּ הַיּום וַהֲשבתָ אֶל לְבָבֶךָ. כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים בַּשּמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת. אֵין עוד.

הנוסח הפוך פעם שישית:
עוד אֵין מִתָּחַת הָאָרֶץ וְעַל מִמַּעַל בַּשּמַיִם הָאֱלהִים הוּא ה' כִּי לְבָבֶךָ אֶל וַהֲשבתָ הַיּום וְיָדַעְתָּ בְּתורָתו כַּכָּתוּב זוּלָתו אֶפֶס מַלְכֵּנוּ אֱמֶת עוד אֵין אֱלהֵינוּ הוּא מְרומִים בְּגָבְהֵי עֻזּו וּשכִינַת מִמַּעַל בַּשּמַיִם יְקָרו וּמושב אָרֶץ וְיוסֵד שמַיִם נוטֶה שהוּא הוּא בָּרוּךְ הַקָּדוש הַמְּלָכִים מַלְכֵי מֶלֶךְ לִפְנֵי וּמודִים וּמִשתַּחֲוִים כּורְעִים וַאֲנַחְנוּ יושיעַ לא אֵל אֶל וּמִתְפַּלְלִים וְרִיק לְהֶבֶל מִשתַּחֲוִים שהֵם הֲמונָם כְּכָל וְגורָלֵנוּ כָּהֶם חֶלְקֵנוּ שם שלּא הָאֲדָמָה כְּמִשפְּחות שמָנוּ וְלא הָאֲרָצות כְּגויֵי עָשנוּ שלּא בְּרֵאשית לְיוצֵר גְּדֻלָּה לָתֵת הַכּל לַאֲדון לְשבֵּחַ עָלֵינוּ.

הנוסח ישר פעם שביעית:
עָלֵינוּ לְשבֵּחַ לַאֲדון הַכּל. לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוצֵר בְּרֵאשית. שלּא עָשנוּ כְּגויֵי הָאֲרָצות. וְלא שמָנוּ כְּמִשפְּחות הָאֲדָמָה. שלּא שם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם וְגורָלֵנוּ כְּכָל הֲמונָם: שהֵם מִשתַּחֲוִים לְהֶבֶל וְרִיק וּמִתְפַּלְלִים אֶל אֵל לא יושיעַ: וַאֲנַחְנוּ כּורְעִים וּמִשתַּחֲוִים וּמודִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוש בָּרוּךְ הוּא: שהוּא נוטֶה שמַיִם וְיוסֵד אָרֶץ. וּמושב יְקָרו בַּשּמַיִם מִמַּעַל. וּשכִינַת עֻזּו בְּגָבְהֵי מְרומִים: הוּא אֱלהֵינוּ אֵין עוד. אֱמֶת מַלְכֵּנוּ. אֶפֶס זוּלָתו. כַּכָּתוּב בְּתורָתו. וְיָדַעְתָּ הַיּום וַהֲשבתָ אֶל לְבָבֶךָ. כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים בַּשּמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת. אֵין עוד.