בכל קהילות הקודש ההולכים לאורו של הה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע, אומרים כסדר הזה אחרי כל הקפה של שמחת תורה בערב ובבוקר (הקפה א' ישר, הקפה ב' הפוך, וכו')