במקרים רבים אנו נתקלים בשאלת "איסור ייחוד", זה יכול לקרוא לנערה הנוסעת באוטובוס ריק עם נהג האוטובוס, ובמקרים רבים זה קורא גם במרפאות כאשר הרופאים נעולים את דלת החדר. כיצד עלינו לנהוג במקרים אלו?

במוקד השו"ת שע"י 'יד שרה' התקבלה השאלה הבאה:

אני בחורה רווקה כבת 20 המתגוררת בירושלים. לפני מספר ימים ביקרתי במרפאה פרטית אצל רופא מומחה, ושמתי לב שהרופא נועל את הדלת בשעת הביקור, כך שאנשים אחרים אינם יכולים להיכנס לחדרו באותו זמן.

שאלתי היא: האם היה עלי לבקש שהדלת תישאר פתוחה, בכדי להימנע מאיסור יחוד, או שיכולתי להישאר כך לבדי בחדר הרופא?

תשובה: כל אחד ואחת מאתנו צריכים להיות ערניים לשאלות של איסור ייחוד. זה יכול לקרוא בצורה פתאומית (כמקרה השאלה), ולעיתים הדבר צפוי אך לא ניתנת לו תשומת לב ראויה, כשהוראות המרפאה הם שלא ניתן להיכנס בלי רשות מפורשת מהרופא או הרופאה.

יש בעניין זה תשובה מרתקת בספר "אגרות משה" לגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל (יורה דעה ח"ב סימן פב), אם יש איסור לאישה לנסוע במונית בלילה כשהיא תהיה לבדה עם הנהג. בתחילה הוא מביא את דברי הגמרא במסכת קידושין (דף פא, א) שכאשר יש פתח הפתוח לרשות הרבים אין איסור ייחוד, ומונית הנוסעת ברחובות שמצויים בהם אנשים אין לאסור. אך כתב, שמכל מקום טוב יותר שתיסע עם בעלה או אחד מקרוביה ולא תשהה לבדה עם הנהג.

במסקנתו כותב ה"אגרות משה", שאם אין באפשרותה לנסוע עם מי מקרוביה, אין לאסור, שהרי נהג המונית עסוק במלאכתו ואין לחוש שיעשה מעשה שאינו ראוי. ועוד, שאם יעשה עמה מעשה שאינו מוסרי עלול הדבר להתפרסם (ולעיתים תהיה עליו בעקבות כך תלונה במשטרה וכדו'), ועל כן הוא נזהר שלא לחרוג מהנורמה. ומאחר שאיסור ייחוד של ממש אין במקרה זה, שהרי דלתות וחלונות המונית פונים אל הרחוב, והנסיעה מתבצעת ברחובות הומי אדם, יש להתיר נסיעה שכזו בשעת הדחק.

נשוב לנידון שאלתנו: רציתי להציע פתרון יצירתי למי שנקלע במצב מעין זה. אם יש אפשרות לבצע שיחת וידאו עם אחד מבני המשפחה, או אפילו שיחה טלפונית בזמן הייחוד, אפשר להחשיב זאת כמצב בו אנשים אחרים נמצאים באותו חדר, שהרי המשוחח יודע כל מה שקורה באותו זמן, וניתן לדמות מצב כזה לדברי הגמרא שאם הפתח פתוח לרשות הרבים אין איסור.

יש להציע בפני פוסקי הדור פתרון זה ולקבל הסכמתם, לפני שנוכל ליישם את זה הלכה למעשה.

הכותב – הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.