באידיש ובעברית עם הגר"ח שמרלר שליט"א

עברית


אידיש