אילו טיפולים יש לתת לחולה סופני, והאם מותר לתת לו מורפיום להרגיע את כאביו כאשר על ידי כך יתקצרו חייו? • מאמרו של הרב יעקב וינר, ראש מוקד הלכה ורפואה בארגון יד שרה

לכבוד המכון לרפואה והלכה שע"י 'יד שרה':

אמנו בת 67, בשנים האחרונות היא סובלת לא עלינו ממחלת הסרטן בכמה איברים, ובחודשים האחרונים היא חווה כאבים קשים ומרים.

לפני כמה ימים היא הובהלה לחדר מיון מחמת קשיי נשימה, והרופאים אינם ממליצים לחברה למכשיר הנשמה שיאריך את חייה במקצת מאחר והדבר מגביר את הסבל, אלא לדעתם יש להזריק לה מורפיום לשיכוך הכאבים אף שעל ידי כך חייה יתקצרו.

השאלות הן: א. האם אנו בני המשפחה רשאים להסכים לטיפול באמצעות מורפיום העלול לקצר חייה? ב. האם אנו יכולים להסכים שלא יחברו את אימנו למכשיר הנשמה שיאריך את חייה? ג. אילו טיפולים רפואיים אחרים מוטל עלינו לדרוש מהרופאים שיעשו עבור אימנו?

תשובה: בחודש כסלו תשנ"ה פורסם פסק הלכה ביחס לטיפול בחולה הסופני, וחתמו עליו גדולי הפוסקים, ביניהם הגאונים הרב יוסף שלום אלישיב והרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל. וכך הם כותבים: "מדין תורה חייבים לטפל בחולה אפילו אם לדעת הרופאים הינו חולה סופני הנוטה למות, בכל התרופות והטיפולים הרפואיים השגרתיים, כפי הצורך. חלילה לקרב קיצו של חולה סופני כדי להקל על סבלו על ידי הימנעות ממתן מזון או טיפולים רפואיים".

בשולי הפסק מובאים סוגי הטיפולים הרפואיים השגרתיים, כפי שנוסחו על ידי רופאים בכירים: "יש להזין את החולה הסופני, ובמידת הצורך על ידי זונדה או פיום הקיבה. יש לתת עירוי נוזלים לווריד, זריקת אינסולין, מורפיום במינון מבוקר, אנטיביוטיקה ומנות דם".

ולכאורה מה שכתבו בפסק ההלכה שיש לטפל בכל הטיפולים השגרתיים, כוונתם לכל טיפול שאינו מוסיף מימד חדש של סבל. ואם כך, בנידון השאלה שהחיבור למכשיר ההנשמה הוא מימד חדש של סבל קשה, והוא יעזור להארכת החיים במשך מספר ימים בלבד, יש לחולה עצמה – אם היא בהכרה – זכות לסרב לטיפול זה. אמנם טיפולים אחרים שאינם מוסיפים מימד חדש של סבל, כגון תרופות להורדת לחץ דם וכדומה, מחויבים הרופאים לתת לה אף שזה יעזור לזמן מועט.

וביחס לטיפול במורפיום, אף שבמקרה שהוא אינו מקצר את החיים אלא רק מקל על הייסורים בודאי מחויבים הרופאים להעניק טיפול זה. אמנם בנידון השאלה שעל ידי המורפיום יתקצרו חיי החולה, יש לחולה או למי מטעמו לסרב לקבלו.

לפני מספר שנים הצגתי בפני הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א מקרה של חולה סופני החפץ לקבל מורפיום לשיכוך כאביו, ולדעת הרופאים ללא מורפיום הוא ימות לאחר שעה, ואם יקבל זריקת מורפיום הוא ימות בתוך חצי שעה. שאלתי את הרב האם במקרה זה מותר להזריק לו את המורפיום? הרב השיב לי: "חלילה! אמנם מוטלת עלינו חובה להקל על הסבל של החולה, אבל באופן שהקלת הייסורים מקצרת את חייו אסור לנו לעשות כן".

הכותב – הרב יעקב וינר שליט"א, עומד בראש מוקד רפואה והלכה בארגון יד שרה, אשר נותן מענה בשאלות הלכתיות רפואיות.