האם ראוי לכתוב על קדמונים "לעילוי נשמת הרב פלוני" או תנצב"ה, או שעדיף לכתוב זיע"א? אדם שענה 'אמן' באמצע קריאת שמע, האם צריך לחזור לראש הפסוק? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מגוון עצום של שאילות בכל הנושאים נשלחים מידי יום לפתחו של ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א. לפניכם תשובות שענה בקצרה בהלכות שונות. יודגש, כי אין לסמוך על הדברים הלכה למעשה וכל אחד ישאל את רבו.

שאלה: רציתי לשאול האם ראוי לכתוב על קדמונים "לעילוי נשמת הרב פלוני" או תנצב"ה, או שעדיף לכתוב זיע"א?
תשובה: מעולם לא שמענו לכתוב "לעילוי נשמת הרמב"ם" או "מרן תנצב"ה". רק "לכבוד הרמב"ם זיע"א" וכדומה.

שאלה: האם כשעורכים השכבה צריך לעמוד?
תשובה: כשעורכים השכבה לחכם עומדים לכבוד החכם ותו לא.

שאלה: אדם שחושש שאם יעשה בלילה תיקון חצות, למחרת בבוקר יקום מאוחר ולא יקרא 'פתיחה' (קרבנות), מה יעשה?
תשובה: פתיחה קודמת, כי היא חלק מתיקוני התפלה, ותיקון חצות ליחידי סגולה. ואם יוכל לקום כחצי שעה לפני עמוד השחר יספיק הכל.

שאלה: אדם שענה 'אמן' באמצע קריאת שמע, האם צריך לחזור לראש הפסוק?
תשובה: אין צריך.

שאלה: האם מותר לתלוש עשבים מאבני הכותל לצורך סגולה?
תשובה: מותר, אם יש בזה סגולה אינני יודע.

שאלה: זמר דתי ששר שירים טובים עם מלים מאוד מרגשות, ועכשיו בעוונותינו נהיה חילוני, האם מותר לשמוע את שיריו הקודמים?
תשובה: קשה להכריע. כדאי לימנע מזה ולשמוע שירים של אנשים טובים.

השו"ת מתוך העלון פניני הפרשה, ובאדיבותם.