כשמונים שנה לאחר צאת הספר, בעל ה'שפתי כהן' (הש"ך) התייחס אל הספר ב'שו"ע יור"ד סימן קצח ס"ק סא. דבריו שם מאירים באור חדש את דמותו של רבי אהרן מפיסארו, וכן מסייעים דברי הש"ך בהבנה ודיוק נכון בספר זה

בהוצאת: צוף הוצאה לאור

החומש כולל 'הקדמה' על הספר 'תולדות אהרן' הידוע בכינויו 'מראה מקום הפסוקים בתלמוד'. כך קרא לו 'המוציא לאור' הראשון בשנת שמ"ג, כאשר העתק הכתבים של 'רבי אהרן מפיסארו' הגיע אליו מבני המחבר כעשרים שנה לאחר מותו ללא שם לספר וללא הקדמה או מבוא, המסבירים את כוונות המחבר. הכינוי לספר מלווה אותו עד למדפיסי ימינו.

הערת אגב של ראש ישיבה לפני כארבעים וחמש שנה, 'שלא נראה שהספר 'תולדות אהרון' הוא סתם ספר מראה מקום' הניעה את הרב אברהם יהודה וייס לחקור את העניין. תוצאות המחקר כתובות בהקדמה זאת.

'רבי אהרן  מפיסארו' כונה כשלושים שנה לפני פרסום ספרו, 'שר וגדול בישראל'. הוא זכה לכינוי זה בהקדשה לספר 'חזות קשה' של 'רבי יצחק עראמה' בשנת שי"ב.

כשמונים שנה לאחר צאת הספר, בעל ה'שפתי כהן' (הש"ך) התייחס אל הספר ב'שו"ע יור"ד סימן קצח ס"ק סא. דבריו שם מאירים באור חדש את דמותו של רבי אהרן מפיסארו, וכן מסייעים דברי הש"ך בהבנה ודיוק נכון בספר זה.

לאחר מחקר של שנים התברר שהצדק עם ראש הישיבה. ומעבר למטרת כתיבת ה'תולדות אהרן' (שיתברר בהקדמה) התגלה בדפוס הראשון משנת שמ"ג (יש צילום דף מהספר) ספר שונה מהמודפס כיום, שרב בו הנסתר על הגלוי.  יש בו פרשנות למקרא, לסוגיות בתלמוד והכרעות בסוגיית ציוני הפסוקים בתלמוד, כשמתעורר הספק לאיזה פסוק התכוונה הגמרא.

הרב וייס מגיש את ספר בראשית עם ה'תולדות אהרון' לפי דפוס ראשון עם הערות עליו.