ספר קדום וחשוב זה מוגש לראשונה במהדורה תורנית מפוארת המתאימה לציבור שלומי אמוני ישראל, יחד עם מקבילות מדברי חז"ל וכתבי יוסיפון, ביאורים והערות היסטוריות, גיאוגרפיות וארכיאולוגיות, ובצירוף תמונות נדירות, מפות מושקעות ותרשימים מפורטים.
ספור נס חנוכה וגבורות בית חשמונאי כפי שנכתבו בימי הבית השני על ידי עדי ראיה ושמיעה
תורגם מיוונית ללשון הקודש ע"י אברהם כהנא
ספר קדום וחשוב זב מוגש עתה במהדורה חדשה ומפוארת המתאימה לציבור שלומי אמוני ישראל, יחד עם מקבילות מדברי חז"ל
וכתבי יוסף בן מתתיהו הכהן ביאורים והערות היסטוריות, גיאוגרפיות וארכיאולוגיות, ובצירוף תמונות, מפות ותרשימים.

הספר יצא לאור בהוצאת 'צוף' של הרב נתן פלדמן וניתן לרכשו בחנויות הספרים המובחרות * הפצה ראשית: קולמוס