א היסטארשער בריוו פון היילגין צאנזער רב דער דברי חיים

צווישען זיי איז אויך דא א כתב יד פון דער הייליגער חתם סופר גשריבען אינגאנצען בכתב יד קדשו וואס עס איז ידוע אז דער רבי, זכותו יגן עלנו, האט געזאגט אז נאר קוקען אויף דער כתב יד פון חתם סופר איז א סגולה פאר יראת שמים

וואס איז געשריבען געווארען אין יאר תרל"ג, דריי יאר איידער ער איז נסתלק געוורען.

בריוו פון דעם תקופה זענען זייער זעלטן ווייל ער האט שוין כמעט נישט ג'ענפערט קיין תשובות, .אזוי וואו ער שרייבט אין די דאזעגן בריוו, "והגם שכעת לימי זקנתי אינני משיב לשואלי דבר בעניני איסור והיתר". פון דעסט'ן וועגען שרייבט ער מיט א שטארקייט, "אך למען להסיר המכשלה אודיע למעכ"ת בקצרה. …שהגט פסול לכולי עלמא וד"ל"(ודי למבין).אזוי ווי ס'איז באקאנט אז דער היילגע דברי חיים איז געווען דער ראש וראשון אין ענני גיטין

דער בריוו איז געשריבען צו רבי מרדכי הלוי איש הורוויץ, אב"ד שאמלויא און האלמין. עס איז גשריבען אויף א געזיגעלטע בלאנק און ג'חתמט בכתיבת יד קדשו, "דברי דבש"ת (דורש בשלום תורתו) הק' חיים הלברשטאם" און געזיגעלט מיט זיין זיגעל.

דאָס זעלטן בריוו, ערשיינט אין דער ניי און הויך קוואליטעט'ן קאַטאַלאָג, פון די אוקשין הויז "גנזים" וואס איז פיל מיט זייער אינטרעסאנטע דאקאמענטען ,ספרים ערשטער דרוק, און בריוו.

צווישען זיי איז אויך דא א כתב יד פון דער הייליגער חתם סופר גשריבען אינגאנצען בכתב יד קדשו וואס עס איז ידוע אז דער רבי, זכותו יגן עלנו, האט געזאגט אז נאר קוקען אויף דער כתב יד פון חתם סופר איז א סגולה פאר יראת שמים.

(דער רבי האט זיך פאררופין אויף א מעשה פון מהר"ם בנטה וואס האט אמאל באקומען א תשובה פון דער חתם סופר.  ווען ער האט ג'ענדיקט עס אדארך טוהן האט ער נאך מעיין געווען דעראין א שטיק צייט. ווען די ארומעגע האבען עם געפרעגט אויב ער האט נאך עפעס וואס דארף עיון האט ער ג'עפערט אז נאר קוקען אויף דער כתב יד פון חתם סופר איז א סגולה פאר יראת שמים.)

דער העכסט אינטרעסאנטע בריוו פארהאנדילט זיך מיט עניני הכלל און, דרך אגב, פאררופט ער זיך איוף א בחור וואס איז לעצטענס געקומען לערנען אין דער פרעשבורג'ער ישיבה און האט אויף עם געמאכעט א גראיוסער רושם. לימים האט דער חתם סופר איהם גענומען אלץ איידים.

די ויסשטעלונג וועט עפענען אויף מוצאי שבת פרשת ויגש 23.1217 צווישן די שעה 20:00-23:00 . זונטאג ו' טבת צווישן די שעה 11:00- 23:00. מאנטאג צווישן די שעה 10:30-14:00

די אוקשיו וועט נעמען ארט מאנטאג 25.12.17  אין  19:30 בבית טובי העיר רח' מלכי ישראל 36 (פינת משה זאב פלדמן) ירושלים, קומת גלריה 1- אולם דביר

מעקען נאך זעעהן פיל מער אינטערסנטע היסטורישע ארטיקעלען דא

3 תגובות

מה לי לא מגיע להבין לא יפה למה האפליה הזו

וויי איי שאדענט אנדערסטענד

וועלכע רבי האט געזאגט?

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו