ספר חדש "מקדש מלך" על מגילת אסתר

של בעל המחבר הרה"ג אהרן קדוש שליט"א

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

 • ניתוח לב פתוח: אם לילד חרדי בן 10 מבקשת עזרה

  תוכן מקודם

 • למה להעיב על רגעי האושר?

  תוכן מקודם

 • באופן אישי: גדול הדור מעיין במקרי הצדקה של ועד הרבנים

  תוכן מקודם

"משנכנס אדר מרבין בשמחה", אך הפעם השמחה כפולה ומכופלת, כי בשורה גדולה התבשר עולם התורה בצאתו לאור של הספר החשוב "מקדש מלך" על מגילת אסתר, מאת הרה"ג אהרן קדוש שליט"א, ובו נאספו אל מקום אחד אוצר בלום של חידושים וביאורים בפלפולא דאורייתא, במדרשי חז"ל ובדברי רבותינו, ראשונים ואחרונים, כפי ששקלו וטרו בענייני המגילה, גזירת המן והצלת עם ישראל מידו, פרסום הנס ותשועת נפשם מיד שונא.

המחבר שליט"א השכיל ביד אמן להעלות על הכתב "ונכתב בספר", אוצר בלום של מאות קושיות ותירוצים בנושאים רבים ומגוונים הסובבים והולכים סביב סיפור המגילה, מהם רבים הנוגעים הלכה למעשה, וסידרם ברוב כשרון ותבונה על סדר פסוקי המגילה.

השאלות הן רבות ומעניינות, נציג כמה מהן לדוגמא:

איך ביטל מרדכי מעם ישראל מצה וד' כוסות? האם התושבים בערי אפריקה וספרד היו בגזירת המן? מדוע גזר המן שיהרגו את היהודים רק יום אחד? איך מרדכי כתב על המן בכתובת קעקע, הא נאסר גם לכתוב כתובת קעקע? מדוע לא הציל המן את עצמו מהתליה על ידי כישוף? האם מרדכי מסר עצמו למיתה במה שלא השתחוה להמן מעיקר הדין, היה או מצד חומרא? ועוד ועוד.

על השאלות הללו, ועוד מאות רבות של שאלות, הביא הרב המחבר שליט"א תשובות בעומק העיון והפלפול, אך השכיל להגיש את הדברים באופן שווה לכל נפש, למען יאותו הרבים לאורו.

עוד השכיל הרב המחבר שליט"א, לצרף לספרו החשוב גם את מגילת אסתר עצמה עם פירוש רש"י, וכן את "תרגום שני" עם "פתשגן הכתב".

בטוחים אנו כי ספר חשוב זה יקנה לעצמו מקום של כבוד בכותל המזרח של עולם התורה, ויהווה נדבך חשוב מאד ברוממות ונשגבות ימי הפורים הבאים עלינו לטובה.

בוודאי כי כל מי שירכוש לעצמו את הספר, יעשיר לעצמו מאד את אוצר ידיעותיו בענייני ניסי המגילה והימים הללו הנזכרים ונעשים בכל דור ודור.

"ליהודים היתה אורה ושמחה" – אורה זו תורה, וכאן מונחת על שלחננו תורה מפוארת בכלי מפואר, כמיטב המסורת של הספרים היוצאים על ידי "צוף הוצאה לאור", שהם כלילי השלימות בתוכנם וברמתם הגבוהה הרוחנית וחיצונית כאחד.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן