ספרו החדש של הסופר והעיתונאי ר' בנימין קלוגר שזכה בחסד לתואר הנכסף "ידיד השלוחים" עקב היותו "נוסע מתמיד" למדינות שהיו מאחורי מסך הברזל וליווה את השלוחים שם מיד בתחילת חייהם החדשים ובניית קהילותיהם לשם ותפארת

כמו כל טיסה מתחילה במסלול המראה וסופה ביעד, כך גם כל ספר מתחיל בהצבת מטרה וסיומו בקהל היעד של הקוראים הפוטנציאליים.

 ספרו החדש של הסופר והעיתונאי ר' בנימין קלוגר שזכה בחסד לתואר הנכסף "ידיד השלוחים" עקב היותו "נוסע מתמיד" למדינות שהיו מאחורי מסך הברזל וליווה את השלוחים שם מיד בתחילת חייהם החדשים ובניית קהילותיהם לשם ותפארת בשליחות כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ובמימון וסיוע של קרן "אור אבנר", מיסודו ובנשיאותו של הנגיד המרומם, הפילנתרופ ר' לוי לבייב הי"ו בטוב ובנעימים.

 הספר בן 1072 עמודים יצא לאור ע"י הוצאת "המודיע", ומבוסס על הכתבות והדיווחים הרבים שפרסם בשעתו בשבועון "יום השישי" ובמיוחד ב"המודיע", מקפל בתוכו 19 פרקים ובכל פרק המיועד לארץ מסוימת מתחיל בהליכים ההיסטוריים של אותו ארץ ובמיוחד ההיסטוריה היהודית, ובהמשך ביקור בארכיונים ופגישות עם אישים מיוחדים במקום, ועל הכל הסיפור על השלוחים במקומותיהם והישגיהם כולל קשיי הקליטה שעברו בתחילת דרכם וגם עוצמתם ומעמדם הרם.