ענייני אבן העזר משמרים את קדושת כרם ישראל ובהם תלויה טוהר האומה לדורות, ובשל כך ליבון אבן העזר נחוץ נחיצות עליונה

בהוצאת צוף הוצאה לאור
בשורה חשובה לעוסקי אבן העזר בארץ ובתפוצות היא יציאתו לאור של מאסף 'ארח משפט' (ב"כ) – עיונים ובירורים בענייני אבן העזר. המאסף כולל כ-110 מאמרים של עיוני סוגיות, פסקי דין מכריעים, ובירורי הלכה בשאלות ישנות גם חדשות, מאת רבנים, דיינים, תופשי ישיבה, ועוסקי אבן העזר. המאסף מקיף את כל נושאי אבן העזר: פריה ורביה, אישות, יחוד, קידושין, כתובות, גיטין, מיאון, חליצה ויבום, סוטה.
ענייני אבן העזר משמרים את קדושת כרם ישראל ובהם תלויה טוהר האומה לדורות, ובשל כך ליבון אבן העזר נחוץ נחיצות עליונה. המאסף יוצא לאור על ידי בית המדרש לדיינות 'ארח משפט', הממוקם בירושלים ב'היכל משה – סאווראן'. לאורך כמה שנים עמלו בבית המדרש על לימוד ושינון אבר העזר, בהכוונת גדולי הרבנים והדיינים הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין שליט"א ראש ישיבת חברון, והגאון רבי מיכאל בלייכר שליט"א אב"ד חיפה לשעבר, אשר מסרו בו את שיעוריהם ופרסו בפני בני בית המדרש את ספקותיהם. נשיא בית המדרש הוא מרן הגאון רבי שמואל קמנצקי שליט"א ראש ישיבת פילדלפיה בארה"ב. בית המדרש זוכה לתמיכת ישיבת חברון בראשות הגאון רבי יוסף חברוני שליט"א והוא מהווה בית גידול לטובי בוגרי הישיבה המתעתדים לשבת על מדין.
המאסף יועד על ידי 'ארח משפט' לבמה שעליה יציעו תלמיד החכמים את חידושים ומסקנותיהם אודות השאלות המסתעפות מענייני אבן העזר, ישנות גם חדשות, לעורר דיון ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. המאסף הוא תקדימי בתוכניתו והיקפו, ועל אף שכמובן אין בו כדי למצות את כל נידוני אבן העזר החמורים הממתינים להכרעה, מקווים שיבואו בעקבותיו מאספים נוספים וחלק אבן העזר ילך ויתבהר. ותפלה בפי בני בית המדרש שהמאסף ימצא חן בעיני הלומדים להגדיל תורה ולהאדירה. ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.
המאסף יגיע בע"ה אל חנויות הספרים אחר חג הפסח הבעל"ט. ניתן להשיגו כבר אצל המו"ל בדוא"ל orach.mishpat@gmail.com