'דברי ידידכם המברך אתכם בכל ותזכו לגדל צאצאיכם לתורתו ועבודתו ית' המצפה להרמת קרן התורה במהרה הק' אהרן מבעלזא'

במלים אלו – הכתובות בעצם טוהר כתב יד קדשו חותם הרה"ק רבי אהרן מבעלזא את מכתבו עבור אחיו הרה"ק רבי מרדכי מבילגורייא אשר נשתדך עם נכדת הגאון רבי יעקב חזקיה גרינוואלד מפאפא [בנו של הערוגת הבושם] ומבקש לסייע בהוצאות דירה וכלי בית והלבשה.

נפשם של האחים הקדושים המהר"א ורבי מרדכי היו דבוקים וקשורים לזה לזה. מאז פרוץ המלחמה, הם שתו יחד את כוס התרעלה, ועברו את כל אימי המלחמה עד שעלו בנסים גלויים לארץ ישראל. מכתב מרטיט זה הוא משנת תש"ו, לאחר שהגיעו האחים הקדושים לארץ ישראל מחוסרי כל.

המכתב מוצע למכירה ע"י בית המכירות 'גנזים' אשר כבר קנה לעצמו שם עולם בחשיפת גנוזות מרבותינו גדולי התורה וצדיקי החסידות. את הקטלוג המהודר הטומן בחובו 200 פרטים נדירים ומיוחדים ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

בנוסף נמצאים בו עשרות אגרות קודש וכתבי יד מגדולי ישראל קדושי עליון החתם סופר ובנו הכתב סופר (קונטרס גדול שלא נדפס עדיין) ספר לבושי שרד בכתב יד קדשו של המחבר, אגרת קודש מרבי חיים מצאנז, מתלמידו הגאון הצדיק בעל קול אריה, תלמידו רבי שאול ראזענבערג מראצפערט ועוד רבים. לצפייה בקטלוג המלא   www.genazym.com

מכתבים אגרות קודש נדירות משושלות פרמישלאן,  דינוב, קוידנוב, קוז'ניץ, גור, רוז'ין, טשרנוביל, רחמסטריווקא, סקווירא, בעלז, ספינקא, אמשינוב, חב"ד ועוד.

ספרי חסידות נדירים בדפוס ראשונים: דגל מחנה אפרים, צמח ה' לצבי, תשואות חן, בת עין, וליקוטי מוהר"ן [ברסלב תקפ"א].

ספרים יקרי המציאות, כמו סט שלם של שולחן ערוך עם הגהות הרמ"א – דפוס ראשון שנדפס סמוך לפטירת הרמ"א בקראקא של"ח. פירוש החסיד יעב"ץ על אבות (אדריאנופלי-תורכיה שט"ו) ספר תהלים שדפס על ידי משפחת שפירא בזיטומיר – עותק יפה מאוד ועוד רבים, מומלץ מאוד לעיין בקטלוג ולהתרשם.

המכירה תתקיים אי"ה ביום שלישי י"ג תמוז תשע"ט ( 16/7/19) בבית טובי העיר בשעה 18:30

למידע נוסף שלחו מייל office@genazym.com או התקשרו ל 0722572211