תִפְאֶרֶת בָּנִים: ששת הבנים שהותיר כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל • הצצה מיוחדת לעולמם

בשיאם של ימי ה'שבעה' ועוד טרם הכתרת ה'ממשיך' יצא יעקב מלמד לעקוב מקרוב אחר ששת הבנים שהותיר כ''ק האדמו''ר מסאדיגורה זצוק''ל, הבן ששהה שנתיים יחד עם אביו הרבי בלוס אנג'לס, הבן שמשמש כרבה של החסידות בלונדון, והבן הצעיר שלמד בחברותא עם ראש הישיבה הליטאי • בלעדי
 • לא סתם ברכה זו גזירה לכל דבר ועניין

  תוכן מקודם

 • "מלטם מכל רעות בזאת השנה" התפילה שחוברה עבור תורמי ועד הרבנים

  תוכן מקודם

 • להשקיע נכון ולהגיע מוכנים ליום הדין>>

  תוכן מקודם

 • מה דעתו של מרן שר התורה על רכישת קרקע לקיום מצוות שמיטה

  תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

אבל כבד ותחושת יתמות נוראית שוררת עדיין בממלכת בית רוז'ין עם הסתלקותו לשמי מעלה של הוד כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל שהלך לבית עולמו בבית החולים 'תל השומר', זאת לאחר שהתמוטט במעונו בשל יסורים קשים ומרים שסבל בשנתיים האחרונות.

במסע ההלוויה שיצאה ביום שלישי השבוע מבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק ליווהו למנוחות אלפים רבים מבני היהדות החרדית בראשות גדולי האדמורי"ם, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, כולם ביכו את לכתו הפתאומית של נצר לממלכת בית רוזי'ן ומנהיג לאלפים שחותמו ישפיע עוד שנים רבות על עולם החסידות כולו.

במהלך ההלוויה הכאובה לא נאמרו הספדים ואף לא מינו את ממשיך דרכו בקודש כנהוג בחצרות האדמורי"ם, ההכרזה הרשמית על 'הממשיך' תינתן בתום ימי ה'שבעה' בעצרת שתיערך בבית המדרש הגדול של החסידות בהשתתפות ששת בני כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל.

בשיאם של ימי ה'שבעה' וקודם ההכרזה על 'הממשיך' יצאנו לעקוב מקרוב אחר הנהגותיהם ודרכם בקודש של ששת בני האדמו"ר זצוק"ל ואנו מגישים הצצה מיוחדת לעולמם הכרוך בתורה ויראת שמים טהורה.


כ"ק האדמו"ר זצוק"ל עם בני המשפחה בחתונה האחרונה.

גדול הבנים של כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל הוא הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן שליט"א, הוא רק בשנת השלושים ושמונה לחייו אך מצודתו פרוסה בכל מקום, בנערותו הוא למד בישיבה קטנה של חסידות גור בלונדון, ובישיבה גדולה למד בישיבת 'חיי משה' שם קיבל תורה ויראה מרבותיו.

בהגיעו לפרקו הוא נלקח אחר כבוד כחתן אצל כ"ק האדמו"ר מבוסטון אשר ראה את כוחותיו המיוחדים, בחסידות מספרים כי אביו כ"ק האדמו"ר זצוק"ל חיבבו עד מאוד.

הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף שליט"א ידוע כבעל חסד גדול, כסף רב הוא מפזר לצדקה, אנשים רבים משחרים לפתחו והוא עוזר ומסייע להם ככל יכולתו, מקורביו מספרים כי הוא יושב ולומד שעות רבות במהלך היום כשהוא ספון בחדרו שבמעונו.

גדול הבנים. הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף שליט"א עם אביו זצוק"ל

הבן השני הוא הרה"צ רבי אפרים פישל פרידמן שליט"א בן השלושים ואחד, הוא מתגורר בעיר ליקווד שבארצות הברית. מכריו מספרים כי עבודת התפילה שלו היא משהו מיוחד כשהם נאמרים במתינות ובהשתפכות הנפש.

הרה"צ רבי אפרים פישל שליט"א למד בצעירותו בישיבת גייטסהד שם קיבל תורה ויראה מרבותיו ראשי הישיבה, לאחר מכן עם סיום לימודיו שם הוא עבר ללמוד בישיבת מיר שם היה ידוע כבחור שקדן וחריף במיוחד.

בהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו שתחי' בתו של כ"ק האדמו"ר מרופשיץ שליט"א, השמחה הייתה שמחה גדולה והמונים השתתפו בחתונה הגדולה, לאחר מכן כאמור הוא עבר להתגורר בעיר ליקווד שבארצות הברית שם הוא מוכר היטב כעובד ה'.


תפילות בהשתפכות הנפש. הרה"צ רבי אפרים פישל שליט"א

הבן השלישי של כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל הוא הרה"צ רבי אהרן דב בער פרידמן שליט"א בן העשרים ותשע, בימי בחרותו הוא למד בישיבת גייטסהד ולאחר מכן הוא למד ונתעלה בישיבת מיר שם קיבל תורה ויראה מרבותיו ראשי הישיבה שליט"א.

מכריו מימי בחרותו מספרים כי כבר אז הוא היה ניכר באהבת התורה שלו וביראת השמים הטהורה, הוא השקיע ימים ולילות ועסק בעסק התורה באופן מופלא.

לפני כשבע שנים כשכ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל שעד אז שימש כאב"ד קהילת החסידות בלונדון מונה להיות אדמו"ר ולמלא את מקום אביו הוא שלח את בנו הרה"צ רבי אהרן דב בער שליט"א לשמש כאב"ד סאדיגורה בקהילת החסידות בגולדס גרין שבלונדון ולמלא את מקומו, שם כל בני הקהילה נכרכו אחריו בעבותות של אהבה. שמו הולך לפניו ורבים משחרים לפתחו להיוועץ עמו על כל צעד ושעל.

תלמידיו מספרים כי לרה"צ רבי אהרן דב בער שליט"א יש היתר הוראה מכמה מגדולי הרבנים, והוא נחשב לגאון עצום, בכל שאלה הלכתית הוא יידע תמיד לענות ולפסוק, במשך שנותיו הוא עשה שימוש אצל גדולי מורי ההוראה בדורנו.

אב"ד החסידות בלונדון. הרה"צ רבי אהרן דב בער שליט"א

הרה"צ רבי אליהו אליקים געציל פרידמן שליט"א בן העשרים ושבע הוא בנו הרביעי של כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל, בבחרותו הוא למד בישיבות גייטסהד ומיר שם עלה ונתעלה במעלות התורה והיראה כשהוא נהפך לסמל ולדוגמא אצל כל חבריו לספסל הלימודים.

חמיו שליט"א משמש כרב קהילה בליקווד, בשנתיים האחרונות שהה הרה"צ רבי אליהו אליקים געציל שליט"א בסמוך לאביו הגדול זצוק"ל, ידו לא משה מידו בכל התקופה הקשה הזו והוא שהה עמו במסירות בבית האכסניה בלוס אנג'לס שבארצות הברית.

"מלאך שנשלח משמיים". הרה"צ רבי אליהו אליקים געציל מאוחרי אביו האדמור זצוק"ל בעת ביקור כ"ק האדמו"ר מסקווירא במעונו בלוס אנג'לס

מקורביו מספרים כי מידת ה'כיבוד אב' שלו היא מן המופלאות, בכל התקופה הזו הוא שהה לצידו של אביו הגדול, הוא סייע ועזר בכל מה שיכל כשלעצמו הוא לא מותיר מאומה. אביו הרבי זצוק"ל העריכו על כך עד למאוד.

בביקור שערך כ"ק האדמו"ר מסקווירא במעונו של הרבי זצוק"ל בלוס אנג'לס לפני מספר חודשים סיפר לו הרבי כי, "בליל פסח היה לי משהו פלאי, יש לי בן שהוא איתי כיד ימיני יום ולילה, קוראים לו 'אליקים געציל', הוא היה ממש כמו מלאך שנשלח משמיים".

שהה בסמוך לאביו. הרה"צ רבי אליהו אליקים געציל שליט"א

בנו החמישי הוא הרה"צ רבי יצחק יהושע העשיל פרידמן שליט"א בן העשרים ושלוש, בבחרותו הוא למד בישיבה קטנה של חסידות בעלזא בלונדון ולאחר מכן עלה ונתעלה במעלות התורה והיראה בישיבות גייטסהד ומיר.

בתקופת לימודו בישיבת גייטסהד הוא למד בחברותא עם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם גורביץ והוא נחשב לאחד מגדולי תלמידיו, לאחר מכן כשהגיע לישיבת מיר הוא זכה להערצה גדולה אצל ראשי הישיבה והוא למד בחברותא עם ראש הישיבה הגאון רבי אשר אריאלי שליט"א, דבר שנחשב לנדיר וייחודי ביותר.

בהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו, בתו של הגה"ח רבי אשר שטרנבוך שליט"א מאונטוורפן, שמחת החתונה שהתקיימה לפני כשנתיים נחגגה בהשתתפות המונים והפכה לשמחה גדולה בחסידות.

מכריו מספרים כי חוץ מתורה לא מעניין אותו שום דבר, מידי יום הוא יושב ולומד בכולל באנטוורפן כשהוא לא מרים את עיניו מהגמרא, מידותיו הנאצלות מסמלות את ממלכת בית רוז'ין באופן מעורר השראה.

מתמיד מופלג. הרה"צ רבי יצחק יהושע העשיל שליט"א בחתונתו לפני כשנתיים

בנו השישי והצעיר של האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל הוא הבחור החשוב שמעון מנחם נחום פרידמן שליט"א בן התשע עשרה, בנערותו הוא למד בישיבה קטנה 'חכמת שלמה' של חסידות באבוב בבני ברק שם היה אהוב על כל התלמידים.

לאחר מכן הוא עלה לישיבת גייטסהד שם הוא לומד כעת, חבריו לספסל הלימודים מספרים על בחור עם מידות יוצאות דופן של ממלכת בית רוז'ין, שקיעותו בלימוד הפכה לשם דבר בישיבה כולה ואף מחוצה לה.

עם השנים הפך הבחור החשוב שמעון מנחם נחום לאבן שואבת לכל בחורי ישיבתו ולכל מכריו, חבריו לספסל הלימודים מספרים כי ידוע בישיבה שעל כל שאלה או ספק ניתן לפנות אליו והוא בחכמתו הנדירה יודע להשיב לכולם.

צעיר הבנים. הבה"ח שמעון מנחם נחום

יצוין כי בעולם החסידות כולו עוקבים בדריכות לקראת הקראת צוואתו של כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל שתתקיים לאחר ימי ה'שבעה' שם אף כתוב מי ימלא את מקומו וימשיך את דרכו בקודש באדמו"רות, אנו כאן ב'חדשות JDN' נעקוב ונעדכן.

צילומים: שוקי לרר

Share on email
שתפו במייל

כתבות קשורות

ראש הישיבה מרן הגרמ"צ ברגמן בערב ומוצאי יום הקדוש • גלריה
טוֹבִים מְאוֹרוֹת • קידוש לבנה בחצה"ק קאמארנא בני ברק
שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם • הגרי"מ מורגנשטרן בהבדלה
הַמַּבְדִיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחוֹל • האדמו"ר מנדבורנה ירושלים בהבדלה
מוצאי יום הכיפורים בחצה"ק ראחמיסטריווקא • גלריה
תיעוד: מוצאי יום כיפור אצל הגרב"צ מוצפי
פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון
פרשת האזינו • המגיד הירושלמי רבי אשר דרוק • צפו
מוצאי יום הכיפורים אצל הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א
השבת מציינים 'שבת יארצייט' של ה'תפארת מרדכי' מפיטסבורג זצ"ל
האזינו: 'חדשות JDN' וגאולה FM במשדר שינעים לכם את ההכנות לשבת
המחבלים שנתפסו והבניין שקרס • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
מחדל הבריחה מהכלא: סוהר הגיע לתא בזמן שהמחבל חפר את המנהרה
ונשמרתם: תוך שעות 3 נפצעו במהלך בניית הסוכה - אחד במצב קשה
סלמון בטעם מעושן / ניסי גולדרייך
מרגש: ילדי הקירוב התאמנו לסובב ג' פעמים על הראש
משלוח של דלק הגיע ללבנון; צעיר ביצע ירי של טיל RPG לשמחה • צפו
ביום כיפור: לוחמי מג"ב עצרו ערבים שיידו אבנים סמוך לביתוניא

3 תגובות

סגור לתגובות.

המיוחדים

חדש באתר

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו