חובה ! על כל יהודי להתפלל לרפואתו של הצדיק הזה שכבר כמעט שלא נשארו כמוהו.