הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת המקובל הגאון הישיש רבי שריה דיבליצקי שליט"א (בן 92) שפונה אמש לביה"ח. שמו לתפילה: רבי שריה בן דבורה לרפו"ש.

בימים האחרונים חש שלא בטוב ואמש (מוצש"ק) פונה למרכז הרפואי מעיני הישועה שבבני ברק. הגאון המקובל רבי שריה דבליצקי שליט"א נחשב לאחד מגדולי המקובלים בדורנו ונודע בחיבוריו הרבים בנגלה ובנסתר.

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה והמהירה של רבי שריה בן דבורה בתוך שאר חולי עמו ישראל.