שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, י״ד בסיון ה'תשע"ח