שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, ט״ו בסיון ה'תשע"ח