ישר כח! אין לתת שום דרך לגייר גוי שלא כדרך היהדות שעברה מדור דור וכך תהיה לנצח נצחים ואי אפשר לשנות זאת לעולם.