דיבורים כמו חול ואין מה לאכול.
נתניהו הקשקשקן יכןל להמשיך לקשקש בזנבו סליחה בפיו.
הוא לא יודע לעשות כלום חוץ מלקשקש ולקשקש.