יופי טופי. אז מה אתם רוצים בלון? הרגתם מחבל אחד. שמחת זקנתי. יותר טוב שתפרסמו כשכל המחבלים חוסלו. וזה לא קשה כל כך הכל באמונה שלמה. נאר אמונה נאר אמונה בורא כל עולמים.