באם תהיה מלחמה עם אירן תהא זאת המלחמה האחרונה. ואחריתה חורבן והרס עלי אדמות. אינני יודע מה יהיו התוצאות . ראו נא מה שעיניכם רואות על הכתב.