אברהם ועקנין M.Ed, יועץ חינוכי, מנהל מכון כישורים – מודיעין עילית