הייתי בארץ לפני כמה שנים והיו עסוקים בתיקים על נתניהו, עדיין עסוקים בכך??
בעוד כמה שנים תציגו לי מה נשאר, בסדר?