שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, כ"ח בסיון ה'תשע"ח