יו"ר שס הגיב להמלצות ועדת הגיוס: "אלמד אותן היטב ואביא אותן במלואן להכרעת מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה". עוד הוסיף כי "סיעת שס מביעה מורת רוח על הניסיון להעניש את לומדי התורה ע״י הפחתת תקציבי המוסדות"

יו״ר ש״ס השר השר אריה דרעי הגיב הערב למסקנות הועדה במשרד הביטחון שגיבשה את המלצות חוק הגיוס ומסר כי "קיבלתי הערב את תזכיר חוק הגיוס שהופץ ע״י שר הבטחון. אלמד אותו היטב ואביא אותו במלואו לעיונם והכרעתם של מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה שליט״א".

עוד הוסיף כי "סיעת ש״ס רואה בלימוד התורה ערך עליון בעם ישראל ותעמוד בתוקף שכל לומד תורה יוכל להמשיך לשקוד על תלמודו ללא הפרעה וללא כל מגבלה".

לסיום אמר יו"ר שס כי "סיעת שס מביעה מורת רוח על הניסיון להעניש את לומדי התורה ע״י הפחתת תקציבי המוסדות. לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות".

‏ח"כ מנחם אליעזר מוזס אמר הערב בראיון ל'כאן ב' כי "ההצעה לא מקובלת. שולל את הקשר בין תקציב הישיבות לשיעורי הגיוס, כשם שלא יעלה על הדעת להציע זאת באוניברסיטאות. בניגוד למה שהובטח לנו שזו ועדה מקצועית, הופיעו בפניה שני פוליטיקאים מיש עתיד. זו עמדתי, בכנסת נפעל רק לפי הוראת הרבנים".

סיעת יש עתיד הגיבה לפרסום מסקנות הועדה ומסרה כי "המתווה לגיוס חרדים שהוצג על ידי הוועדה שמינה שר הביטחון, הוא למעשה חזרה לחוק השיוויון בנטל של יש עתיד. כל עקרונות המתווה לקוחים מן החקיקה שהעברנו בקדנציה הקודמת כולל הסנקציות על אי עמידה ביעדים".

עוד הוסיפו במפלגתו של לפיד כי "אנו מצפים משר הבטחון ומן הממשלה לא לתת לשיקולים פוליטיים לעוות ולמסמס את מסקנות הוועדה. נעמוד על המשמר נגד כל ניסיון לקומבינה דומה לזו שכבר עשתה הממשלה הנוכחית ונפסלה בבג״צ. נילחם על השוויון בנטל ועל עקרון צבא העם כי זה עתיד המדינה והחברה הישראלית".

מוקדם יותר פורסם כי בניגוד להצהרותיו של שר הביטחון שהבטיח "ועדה מקצועית ללא מעורבות פוליטית", פוליטיקאים כן הופיעו בפני חברי הועדה. העיתונאי יקי אדמקר חשף באתר 'וואלה' כי ח"כ אלעזר שטרן ממפלגת 'יש עתיד' הופיע בפני חברי הועדה, זאת בנוסף לעובדה כי גם יו"ר מפלגתו, יאיר לפיד, עשה כן.