בבוקר שאחרי פרסום מתוה הגיוס החדש מביעים הנציגים החרדים הסתייגות מחלק גדול מסעיפיו, אך מבהירים: גדולי ישראל יכריעו בענין. סגן השר פרוש: "החוק החדש שולל את הסמכות משר הבטחון למתן דיחוי לבני ישיבות משירות צבאי כאשר לא עמדו ביעדים"

במפלגות החרדיות מדגישים הבוקר כי רק גדולי ישראל יקבלו את ההחלטה בענין תמיכה או אי תמיכה במתוה חוק הגיוס החדש שהוצג אמש.

סגן השר מאיר פרוש מביע הבוקר הסתייגות מהמתוה החדש. בדברים שפורסמו ב'המבשר' טוען פרוש: "מתווה החוק שהוצג אתמול ע"י שר הבטחון הוכן ללא מעורבות של הנציגות החרדית מטעם יהדות התורה, וההמלצות כפי שפורסמו מגלות שהן כוללות נוסח ששולל את הסמכות משר הבטחון למתן דיחוי לבני ישיבות משירות צבאי כאשר לא עמדו ביעדים. כתוצאה ממסקנה זו אסור לנו להסכים עם המתווה החדש,שמשנה מוסכמה מושרשת ויסודית שלאורך עשרות שנים,הצבא איפשר לכל לומדי התורה שתורתם אומנותם לקבל דיחוי משירות צבאי".

לדבריו, "יתרה מכך, לפני כינון הממשלה קבע ראה"מ נתניהו את המדיניות של הממשלה בדברים ברורים שאין להם משמעות לשתי פנים, כאשר במרכז דבריו בחר נתניהו לקבוע שאין ולא יהיו מכסות וכי כל לומד תורה יקבל את הדיחוי".

"המתווה החדש משתרע על 21 עמודים כולל הרבה פרטים חדשים שיש להתעמק בהן וללמוד מהן את ההשלכות העתידיות לגבי המשך הסדר מעמדן של בני הישיבות ורק לאחר שיובררו כל הפרטים נוכל להציג את המכלול לפני מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א שהם יורו לנו את הדרך אשר נלך בה", כך פרוש.

ח"כ‏ אייכלר "בושה שמציעים שעל לימוד התורה יצטרכו לשלם עונש" • צפו

מתווה חוק הגיוס: סנקציות כלכליות כלליות במקרה של אי עמידה ביעדים