עצוב מאוד שהם לא משתמשים בזה כדי לעוות את הקול בצורה מצחיקה ?