ראש הממשלה בנימין נתניהו נחקר היום במסגרת חקירת תיק 4000, תיק בזק - וואלה. בנוסף, ראש הממשלה העיד הערב בעדות פתוחה בפרשת הצוללות וכלי השייט, תיק 3000. נתניהו: "מברך על ההזדמנות שניתנה לו להבהיר את התמונה"

חוקרי יאח"ה הגיעו היום למעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים וחקרו אתו למשך מספר שעות במסגרת חקירת תיק בזק – וואלה (4000). על פי החדש לכאורה נתניהו נתן הטבות במשרד התקשורת לבזק בתמורה לסיקור אוהד בוואלה ששניהם שייכות לשאול אלוביץ'. זו החקירה התשיעית של נתניהו מאז החלו חקירות התיקים 1000 ו-2000.

לאחר החקירה בתיק בו 4000 בו חשוד נתניהו, העיד ראש הממשלה בפרשת הצוללת (תיק 3000) בו הוא אינו חשוד. על פי הודעת המשטרה, "ראש הממשלה מסר היום עדות במשך מספר שעות וזאת במסגרת חקירה המנוהלת בלהב 433. החקירה מתנהלת בליווי ופיקוח של פרקליט המדינה ובאישור היועץ המשפטי לממשלה. מעבר לאמור ומטבע הדברים לא נוכל להרחיב בפרטים נוספים מחקירות מתנהלות".

מטעמו של ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו מסר עדות פתוחה בתיק 3000. הוא פרט בהרחבה את מכלול השיקולים המקצועיים שהנחו אותו בקבלת ההחלטות בנושא הצוללות וכלי השייט וחשיבותם לביטחון המדינה". עוד הוסיפו "ראש הממשלה מברך על ההזדמנות שניתנה לו להבהיר את התמונה בשלמותה ולשים קץ אחת ולתמיד לטענות השווא שהושמעו נגדו על ידי פוליטיקאים ואחרים".

רה"מ נחקר בפעם התשיעית; "המשטרה שומרת את הקלפים קרוב לחזה"