אנשי יחידת ניהול ספרים ערכו מבצע ביקורת רישום הכנסות בתל אביב. במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה תל אביב 4, נערכו 160 ביקורות בעסקים ממגוון תחומים, מהן עולה כי כ- 12% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין. הסיפורים הפיקנטיים

אנשי יחידת ניהול ספרים ערכו מבצע ביקורת רישום הכנסות בתל אביב. במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה תל אביב 4, נערכו 160 ביקורות בעסקים ממגוון תחומים, מהן עולה כי כ- 12% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין.

במאפיה בה התבצעה ביקורת גילו המבקרים צ'ק לא רשום בסכום של כ- 11,600 ₪. בעל המאפייה טען "לא יודע מה קרה, אני רושם הכל". במאפייה נוספת מצאו המבקרים צ'קים לא רשומים בסכום של כ- 5000 ₪. בעל העסק הסביר "לא ראיתי את הצ'קים, אולי הבן שלי קיבל אותם". ביקורת במשרד תיווך העלתה כי במקום לא נרשם צ'ק שנתקבל בגין שירותי אחזקת מבנה. בעל המשרד טען "בקושי יש לי עסקאות". בחנות לטלפונים ניידים ואביזרים נמצא כי במקום לא נרשם כל הפדיון באותו יום. כמו כן, במקום התבצעה קניית ביקורת מקדימה שלא נרשמה. בעל החנות הסביר "הקופה מקולקלת כבר מספר ימים, אני אתקן אותה".

המבקרים ביצעו ביקורת בגן ילדים ובהשוואה בין ספרי העסק לצ'קים שנמצאו נמצא כי מספר צ'קים בסכום כולל של כ- 15,500 ₪ לא נרשמו. מפעילת הגן טענה "אני רושמת בזמן הפירעון". בגן ילדים נוסף בו התבצעה ביקורת גילו המבקרים הכנסה לא רשומה בסכום של כ- 38,000 ₪. בגין צ'קים שלא שנתקבלו כבר בחודש ספטמבר. בנוסף, מצאו המבקרים עוד 43 צ'קים דחויים שעבורם לא יצאו קבלות. מפעיל הגן הסביר "התכוונתי לרשום את הצ'קים שעבר מועד פירעונם, לגבי הדחויים, פנקס הקבלות נגמר בתחילת השנה". במשרד תיווך נתגלתה הכנסה לא רשומה בסכום של כ- 20,000 ₪ שנתקבלה בגין עסקת נדל"ן. המתווך הסביר "אני רושם פעם בחודש את כל הכסף".