שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, ל' בסיון ה'תשע"ח