שלושת ראשי המפלגות החרדיות דרעי, ליצמן וגפני נועדים בכנסת לישיבה מיוחדת בנושא חוק הגיוס. מחר תתקיים ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, לקראת ישיבת המועצת התכנסו היום בכנסת חברי הכנסת של אגודת ישראל

שלושת ראשי המפלגות החרדיות השר אריה דרעי, סגן השר יעקב ליצמן וח"כ משה גפני נועדים כעת לישיבה מיוחדת בנושא חוק הגיוס בלשכת השר דרעי בכנסת.

בהודעה שיצאת מטעם המפלגות החרדיות ביום ראשון, לקראת פרסום מסקנות הועדה שגיבשה את חוק הגיוס נכתב כי "עם קבלתו יביאו הנציגים החרדיים את תזכיר החוק לשולחנם של מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה שליט״א, אשר הם לבדם יכריעו בנושא ויורו את הדרך בה נלך".

יו״ר ש״ס השר השר אריה דרעי הגיב למסקנות הועדה במשרד הביטחון שגיבשה את המלצות חוק הגיוס ומסר כי "קיבלתי את תזכיר חוק הגיוס שהופץ ע״י שר הבטחון. אלמד אותו היטב ואביא אותו במלואו לעיונם והכרעתם של מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה שליט״א".

עוד הוסיף כי "סיעת ש״ס רואה בלימוד התורה ערך עליון בעם ישראל ותעמוד בתוקף שכל לומד תורה יוכל להמשיך לשקוד על תלמודו ללא הפרעה וללא כל מגבלה".

לסיום אמר יו"ר שס כי "סיעת שס מביעה מורת רוח על הניסיון להעניש את לומדי התורה ע״י הפחתת תקציבי המוסדות. לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות".

מחר בשעה 16:30 תתקיים ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בכדי לדון במתווה לחוק הגיוס שהוצא על ידי הועדה במשרד הביטחון. לקראת ישיבת המועצת התכנסו היום בכנסת חברי הכנסת של אגודת ישראל.