בעיריית ירושלים יצאו בימים האחרונים ביוזמה חדשה של הוצאת מערכת הפקס משירותי העירייה - הנפגעים העיקריים: אברכים ומשפחות חרדיות

האגף לאיכות השירות בעיריית ירושלים, יצא בימים האחרונים בתוכנית להוצאת שירותי הפקס משירותי אגפי העירייה. בעירייה הכתירו את התוכנית כהתחדשות דיגטלית בשם "דיגיקל" והשקעו מאות שקלים בהטמעת התוכנית. מי שניזוק מהתוכנית הנם משפחות חרדיות.

חבר מועצת העיר מסיעת 'שס ירושלים' ומחזיק תיק ארנונה, אברהם בצלאל שלח מכתב למנכ"ל העירייה והתריע שהמערכת החדשה פוגעת באלפי משפחות ואברכים בני תורה. "בהמשך לפרסומים אודות ההחלטה בדבר ביטול מערכת הפקסימיליה במוקדי השירות בעיריית ירושלים, כמחזיק תיק ארנונה החשוף מידי יום לפניות רבות בנושאי הנחות בארנונה, ברצוני להתריע על ההחלטה הבעייתית והשרירותית".

ח"מ בצלאל

בצלאל המשיך והסביר: "מערכת הפקסים משמשת כדרך אמצעי לתקשורת בין אוכלוסיות שונות למוקדי השירות בעירייה, אוכלוסיות אילו מטבע הדברים אינן חשופות למערכות הטכנולוגיה המתקדמות במרחבי המרשתת והן נעזרות פעמים רבות במחלקות העיריה השונות דרך שירותי הפקס".

הוא סיים את מכתבו בבקשה לחשיבה מחדש על התוכנית: "אבקש, לשקול שנית את ההחלטה השרירותית זו, תוך התחשבות והתייחסות ספציפית לאוכלוסיות אלו. אין ספק כי בשיקול ובמחשבה שניה החלטה זו תשתנה ולא תבוטל אפשרות של פניה לגופי העיריה גם באמצעות המערכות הוותיקות והשימושיות לרבים מתושבי העיר ירושלים".

כך מונעת עיריית ירושלים מידע נחוץ מתושבי העיר החרדים