שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, ב' בתמוז ה'תשע"ח