לממשלה המטופשת שלנו מתאים לטעון שמחמוד עומר לא מסוגל לשקר וכי צריך להכניס את כל החיילים מאחורי סורג ובריח, ראה ערך אלאור עזריה