ר' יוסי דייטש הכי מתאים, הוא האיש הנכון לירושלים מכל הבחינות, יש לו כושר ניהול, הוא מכיר את הצרכים של העיר, ואין יותר מתאים ממנו לרווחת התושבים, חבל שהקנאה מצד
אנשים מסויימים וד"ל תגרום לחרדים את אבדן ראשות העיר.