שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, י"ב בתמוז בסיון ה'תשע"ח