אם זה המצב אז החוק יבוטל ע"י בג"ץ, ובוודאי אם יהיו בו שינויים.
אם בפעם הקודמת בג"ץ ביטל זאת די מהר, הרי שהפעם זה יהיה יותר מהר.
המצב לא פשוט.