לקראת התחלת מחזור הי"ג של הדף היומי – פרויקט "דף של חסד" מבית מדרשו של כולל שומע תפילה שבכותל המערבי

בכולל חצות "שומע תפלה" בראשות הרה"צ ר' ראובן צבי כהנא שליט"א בן האדמו"ר בעל ה"גדולת מרדכי" מספינקא זצוק"ל, יוצאים בקריאה נרגשת לקהל לומדי ה"דף היומי" לקראת התחלת לימוד המחזור הי"ג ומציעים רעיון נפלא, רעיון קטן, שאין בו עלות כספית ואף אינו לוקח זמן רב, אך יש בו תועלת רבה, מצוה גדולה, וכל כולה חסד-של-אמת – "דף של חסד". חסד עם יהודים יקרים שנפטרו ולא השאירו אחריהם זרע-של-קיימא.

קרא עוד:

[postim]

הכאב המר שהיה להם בחייהם ממשיך ללוותם גם בעולם הבא. אין להם את הזכות של בן שיאמר אחריהם קדיש, שידליק נר או ילמד משנה אחת. פשוט אין. גם קרובי-משפחה רחמניים שבתחילה מקפידים על כך, גם עליהם חלה הגזירה על המת שישתכח מן הלב, ולכן גם זה נפסק ברבות הימים והשנים.

על כן, יוצאים בכולל "שומע תפלה" בקריאה נרגשת לקהל לומדי ה"דף היומי", במצוותם של גדולי ישראל שליט"א, שביקשו לפנות לציבור לומדי התורה, אשר בידם האפשרות להיטיב עם אותם נשמות שהלכו לעולמם ולא הותירו אחריהם כל זכר, שיזכירו את שמם לפני הלימוד היומי ויקדישו את הלימוד לעילוי נשמתם.

בכולל "שומע תפלה" מציינים שהפרויקט "דף של חסד" מוקדש לזכרו מייסדה ומחוללה של "הדף היומי" הוא הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל ראש ישיבת חכמי לובלין, שגם הוא לא זכה להיפקד ולהיזכר בבנים ונסתלק בלא זש"ק, וזכרונו עולה במשך כל השנים רק בזכות "הדף היומי". ולכן מה טוב ומה מתאים יותר ל"דף היומי" ולאבי הדף, מאשר יוזמה זו של "חסד של אמת" ללמוד את הדף היומי בראש ובראשונה לעי"נ רבי יהודה מאיר בן רבי יעקב שמשון זצ"ל, ואיתו עימו רבים מבני עמנו, מכרים ויהודים טובים שלגודל הצער נגזרה עליהם הגזרה המרה ולא זכו לזש"ק, ובלימודינו אנו פועלים עבורם בחסד של אמת ממש.

נראה, כי זו יכולה להיות קבלה מצויינת לקראת המחזור החדש של הדף היומי. להמשיך ביתר שאת וביתר עוז לדבוק בתורה בדף היומי, בקביעות, בעקביות, מדי יום ביומו, ולשלב עם הלימוד, עם "תורת חיים" גם "אהבת חסד.