Noam Revkin Fenton/Flash90

אלי ישי מזכיר לנתניהו: מרן זצוק"ל קרא להוקיע את 'נשות הכותל'

"הציבור בישראל לא יסלח לממשלה שתעניק לרפורמים דריסת רגל בשריד בית מקדשנו הכותל המערבי", אומר אלי ישי ששיגר מכתב בנושא לראש הממשלה בנימין נתניהו עם תזכורת לדברי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שפסק כי חלה קדושה גם על הכותל הדרומי

בעקבות הניסיון החוזר להגדיל את רחבת התפילה המעורבת ולהעביר אותה לשליטת התנועה הרפורמית וכתוצאה מכך להכיר בהם כזרם ביהדות, שיגר השר לשעבר אלי ישי, יו"ר תנועת יחד, מכתב אל ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם תזכורת לדברי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

"נדהמתי לשמוע כי הממשלה בראשותך מתכוננת לחזור בה מהחלטתה הקודמת ולאשר את רעיון העיוועים הקרוי "מתווה הכותל", פותח ישי את מכתבו. "כמי שיצק מים שנים רבות על ידי מרן פאר הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ושימש כנציגו בכנסת ובממשלה איני יכול לעבור לסדר היום על מגמה מסוכנת זו".

ישי מזכיר לנתניהו: "הלא מרן זצ"ל היה זה שישב בראש ישיבת מועצת הרבנות הראשית שהחליטה כי "המועצה קובעת שלפי ההלכה היהודית כל רחבת הכותל המערבי עד הפינה הדרומית וכן רחבת הכותל הדרומי… דינם כדין המקומות הקדושים וכל ההגבלות והאיסורים החלים על מקום קדוש הם בתוקף גם ברחבות הנ"ל".

"מרן ראה גם ברוח קדשו עוד בשנת תש"ע את הנזק העצום שעלולות לחולל הנשים הקוראות לעצמן 'נשות הכותל' ואמר עליהן בשיעורו – 'מה שעושות אל שבאות אל הכותל המערבי ולובשות טלית ומתפללות, זה לא מצווה, זה חרפה!… צריך להוקיע אותן, להרחיק אותן!'

"בפרט חמור הדבר משום שיש בו הכרה בארגונים הרפורמיים כאילו הם מקובלים כחלק מן היהדות. וכך כתב מרן זיע"א בענין הרפורמים: "עלינו להתלכד כחומה בצורה נגד צוררינו הבאים להכניס ריפורמות בכל שטחי הדת" (יביע אומר ב אה"ע כא) "איך יעלה על הדעת … לחלוק להם כבוד בשערי מקום מקדש מעט שלנו, והרי ידוע שפרנסיהם ורבניהם השחיתו התעיבו לאין קץ, וחיללו כל קודש" (שם ב או"ח כב).

לסיום כותב אלי ישי לנתניהו: "בתוך עמי אנוכי יושב. הציבור הרחב בארץ אוהב את מסורת ישראל ומזהה היטב מי הוא הממשיך את המסורת ומי פועל נגדה, מיהו הראוי להערכה על עמידתו האיתנה נגד כל מיני מהרסים ומחריבים ומי מנסה לחרחר ריב ולגרום לממשלה לחזור ככלב השב על קיאו על הטעות שבאישור 'מתווה הכותל'. מתוך הכרותי האישית איתך בטוחני כי לא תתן את ידך למעשה חמור זה".

הגרש"מ עמאר נגד נתניהו: רגב תקדם את מתווה הכותל הרפורמי?

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *