קרוב לארבע אלף נרשמים בשבועיים: אלפים נרשמו ללמוד ולדעת מסכת אחת על בוריה • המבחן ביום ב' דסליחות. מבחן נוסף בחורף • מלגות מכובדות למצטייני המבחנים

על הצלחה כזו לא חלמו גם גדולי האופטימיסטים. ימים ספורים בלבד לאחר הפרסום הראשון, נמצאים במערכת האוטומטית קרוב לארבע אלף אברכים ובחורים החפצים בידיעת מסכת על בוריה.

כידוע, גדולי הדורות דיברו בשבח ידיעת מסכת על בוריה, מה שנקרא 'עוילם הבא מסכת' ובדבר גודל העניין.

לפי התוכנית, ובמטרה לעודד את ידיעת התורה וחשקת הלימוד, הוחלט בשערי הוראה העומד בראשות הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א, ראש ישיבת חיי תורה ורב ביהמ"ד 'היכל צבי' צאנז, לצאת במבצע אדיר ומקיף, בשם "מיין מסכת", בו כל אברך ובחור יבחר מסכת אחת וילמדנה וישננה היטב, עד שיהא כמונח בקופסא, ותהא המסכת הזאת אצלו קשור בקשר של קיימא בל ינתק.

במבט על הרישום העצום מתגלה מחזה מרנין, כאשר מאות רבות של אברכים ובחורים לקחו על עצמם מסכתות מ'נשים' 'נזיקין' ואף ב'קדשים'.

בימי הסליחות תתקיים המבחן לקבוצות הראשונות ואלו שיהיו מוכנים, כאשר המבחן יהיה מקיף ביותר, ואילו בחודש טבת יתקיים מבחן לקבוצות נוספות. כמו כן, גם אלו שנבחנו בחודש אלול יוכלו להיבחן שוב פעם בחודש טבת על אותה מסכת בבחינה יותר מקיפה, כשהמטרה היא לשלוט על המסכת יותר ויותר, עד שתהא "מיין מסכת".

בשלהי החורף תתקיים מסיבה ענקית לכבודה של בקיאי ומסיימי המסכת, כאשר מלגות מכובדות יוענקו למצטיינים.

המבצע הוא לשמו ולזכרו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ זצוק"ל ממונסי, ומנוהל על ידי מחלקת "אהבת מרדכי" שנוסד על שמו ב'שערי הוראה'

מבצע זה מצטרף למבצעי ישיבות 'שבת בשבתו' הבת מרדכי שבהם לומדים אלפי תלמידי ישיבה כשעתיים לפני שבת קודש.

מערכת אוטומטית לרישום הוקם במשרדי 'שערי הוראה', בה יוכל כל אחד לרשום את פרטיו ושם המסכת וזמן המבחן בו יהא מוכן. מספרו של המערכת הוא 077-2619-222, שלוחה 4