יוזם החוק, ח"כ מיכאל מלכיאלי: "הצפיפות ההולכת וגדלה כמו גם המחסור בקרקעות בבתי העלמין ברחבי הארץ, הביאה לכך שחייבים לעודד את הקבורה הרוויה לאנשים שרבותיהם התירו להם להיקבר כך"

מספר שנים לאחר ש'וועדת סלבין' שהוקמה על פי ההסכם הקואליציוני לתת פתרונות למצוקת הקבורה ברחבי הארץ, סיימה את תפקידה, מסתבר שאף דבר לא קודם הלכה למעשה, ומצוקת המקום הגדולה עומדת בעיינה, ואף ישנו חשש גדול כי בשנים הקרובות, לא יהיו יותר קבורת שדה לאנשים החפצים להיטמן בקרקע.

לאור כך, ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיש הצע"ח ולפיה, יוענק תמריץ כספי למשפחות הקוברים את יקיריהם בקבורה רוויה, וזאת על פי פסיקת רבותיהם, במקום המענק המוענק כיום לחברות הקדישא.

כידוע, על פי החוק, לכל תושב ישראל מוקנית הזכות להיקבר חינם אין כסף במקום מגוריו בישראל, אין זה משנה היכן נפטר בארץ או בחוץ לארץ, כאשר רק במקרים מאוד מסוימים ניתן לגבות על כך תשלום דוג' בבקשה לקבורה בחלקה מוגדרת או חריגה, קבורה בבית עלמין סגור, קבורה שלא במקום המגורים ועוד. אך בשל צפיפות ההולכת וגדלה כמו גם המחסור בקרקעות בבתי העלמין ברחבי הארץ תוך הבנה שבעיה זו רק תלך ותחריף, הביאה לכך שבשנים האחרונות עמלים על המצאת פתרונות קבורה יצירתיים, כך נולד הרעיון והרצון לעודד מעבר משיטת הקבורה הרווחת המכונה 'קבורת שדה' לקבורה רוויה דוג' קבורה בכוכים (סנהדרין) קבורה זוגית (מכפלה) וקבורה בקומות (קבורה רמה) היינו – גדילה לגובה במקום להתרחב על חשבון קרקעות מסביב".

חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי (ש"ס) מסביר את המהות הצעת החוק, לשם עידוד הקבורה הרוויה, החליטה הממשלה כידוע לפני מספר שנים להעניק מענקים בדרכים שונות לחברות הקבורה, במקביל, אדם הבוחר להיקבר בקבורת שדה במקומות המאפשרים קבורה רוויה נדרש לשלם מחיר גבוה במיוחד. "אי לכך, יזמתי הצעת חוק שבהתאם להחלטת הממשלה לעידוד הקבורה הרוויה, משפחות הנפטרים אשר יבחרו בקבורה רוויה יתומרצו ישירות, כאשר התמריץ יהא דיפרנציאלי בהתאם לרמת הצפיפות בקבורה ובהתאם לסוג הקבורה", אומר מלכיאלי. חלוקת התמריצים תאפשר כאמור מחד לכל אזרח להיקבר לפי רצונו ותפיסת עולמו ומאידך תעודד את עקרון הקבורה הרוויה".