גורמים בלשכת רה"מ על בנט: "מערב שיקולים פולטים בתהליך מוצלח"

בנט: ״אני דורש מראש הממשלה לבטל את ההצהרה או להביאה לאישור הממשלה״. 'יד ושם': "אמירות בעייתיות ביותר שחוטאות לידע ההיסטורי". נציגי ראש הממשלה: "ההיסטוריונית הראשית של יד ושם אישרה את האמירות"