חידוש גדול יצא לאור במוסקבה - קובץ מיוחד ובו הערות מיוחדות. הקובץ שנכתב בשפת המדינה – רוסית, על ידי תלמידי חכמים שזה עתה באו לפרד"ס התורה הקדושה, ועדיין אינם מכירם דיים את לשון הקודש.

חיבה יתירה נודעה אצל כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לחוברות וקבצי הערות, כאשר זכו לראות מדי שבת בשבתו, כשהוא נכנס לתפילת קבלת שבת, סידורו בידו הקדושה, יחד עם קבצי ההערות שיצאו לאור באותו שבוע בכל ישיבות חב"ד בעולם.

מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה, היה יחסו  של הרבי ליהודי רוסיה. והנה במקום ממנו הוגלו לארץ גזירה מאות ואלפי תלמידים תמימים ועובדי ה', מדינה אשר חרתה על דגלה מלחמה באלוקי ישראל ובתורתו הקדושה – דווקא ממקום זה תצא תורה – קובץ תורני שהוא ספר עב כרס, אשר מסמל את קיום דברי כ”ק אדמו”ר שזהו מההכנות האחרונות בעולם לקראת ביאת משיח צדקנו.

החסיד הנודע ר' בן ציון שמטוב ע"ה, שמע פעם בעת ששהה בבית האסורים ברוסיה, מארש רוסי שהולחן לכבוד חיל הפרשים של הצבא האדום. הוא חיבר על המנגינה מילים חסידיות, שנכתבו כמעט כולן על פי השיר המקורי, אך בשינויים מתבקשים, אודות זהות החיילים, מיהו המפקד, מהי המשימה וכו'. השיר התפרסם תחת השם "מי ארמיא אדמורא" (אנו חיילי האדמו"ר!) ועל-שם שיר מרגש זה, נקרא הקובץ בשם "מי ארמיא אדמורא", שיצא לאור לכבוד יומא דהילולא קדישא ג' בתמוז.

ארבע ישיבות "תומכי תמימים" ובנוסף גם 'מתיבתא' פועלות כיום במוסקבה, וקול התורה נשמע בעוז ובגאון חסידי בבירת רוסיה, מפי התלמידים הרבים בישיבות ומפי אברכי הכוללים ובעלי בתים רבים, הקובעים חוק לימוד קבוע במסגרת שיעורי התורה הרבים בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" שבמרכז מוסקבה, ובשאר ל"ו בתי חב"ד הפזורים בעיר. רבים מהם נענו להזדמנות המיוחדת, והעלו את חידושיהם הנפלאים שלוקטו יחד לקובץ גדול, מלא וגדוש, הכולל הערות, עיונים ופלפולים בכל פרד”ס התורה, מאת רבה הראשי של רוסיה והשליח הראשי הגאון החסיד הרב בערל לאזאר שליט"א, רבנים ושלוחים מערי השדה ברוסיה, שלוחים במוסקבה וכאמור, מתלמידי התמימים במדינה, התלמידים השלוחים בישיבות במוסקבה, ובני השלוחים שברוסיה.

חידוש גדול בקובץ זה, הוא שער ההערות שבסופו, שנכתב בשפת המדינה – רוסית, על ידי תלמידי חכמים שזה עתה באו לפרד"ס התורה הקדושה, ועדיין אינם מכירם דיים את לשון הקודש.