"כדי להימנע מפגיעה בבריאותי ולאחר שקיבלתי פניות רבות מבני משפחתי ומשותפיי למאבק החלטתי להפסיק את שביתת הרעב. בימים הקרובים אפגש עם שר האוצר שזימן אותי לפגישה ואני מקווה שנדון בנושא באופן ענייני ולא תחת לחצים פוליטיים או אחרים"

חבר הכנסת יהודה גליק החל בשביתת רעב לפני 25 יום בדרישה משר האוצר משה כחלון לתקן את עיוות המס ולהשוות את המס על הטבק לגלול, שגורם לפגיעה במאמצים לעידוד הגמילה מעישון ולמניעת התחלת עישון אצל צעירים.

לאחרונה פנו אל חבר הכנסת גליק גורמים רבים וביניהם בני משפחה, חברי כנסת, ארגוני בריאות הציבור ונציגי הארגונים העוסקים בתחום מניעת עישון בישראל בקריאה להפסיק את שביתת הרעב מתוך דאגה לבריאותו של חבר הכנסת גליק.

ח"כ גליק הפסיק את שביתת הרעב בכניסת השבת האחרונה, לאחר 25 ימי שביתה.

ח"כ גליק מסר: "מדי שעה מת אדם בישראל כתוצאה מנזקי העישון. עשרה אחוז מהם כתוצאה מעישון כפוי. עיוות המס עליו הצביעו דו"ח מבקר המדינה ודו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת הביא, כפי שהוכח בדו"ח שר הבריאות האחרון, לירידת גיל העישון ופגיעה במאמצים למניעת עישון אצל בני נוער וילדים.

מדינת ישראל, חתומה על האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק שקובעת כי המיסוי על מוצרי הטבק הוא הצעד היעיל ביותר לצמצום העישון, ואף התחייבה בהחלטת ממשלה ממאי 2011 לעשות זאת לאחר וועדה ציבורית שדנה בנושא ושמסקנותיה אומצו על ידי הממשלה.

שר האוצר מסרב לבצע את התחייבות הממשלה, למרות שסגנו ואף הפקידים המקצועיים במשרד האוצר תומכים בכך, וכפי שדיווח מנכ"ל משרדו, אף לא התקיים על כך דיון מקצועי וענייני במשרד. זו גם עמדתם של כל ארגוני בריאות הציבור בישראל ובעולם ועמדתם של כל וועדות הכנסת שעסקו בנושא: וועדת הכספים, הוועדה למלחמה בנגע הסמים והאלכוהול, וועדת העבודה הרווחה והבריאות.

לפני כשבועיים הוגשה עתירה לבית המשפט העליון ע"י המיזם למיגור העישון בנושא השוואת המס על טבק לגלגול כנגד שר האוצר ולצערי שר האוצר יעשה את שנדרש לא בגלל ההגיון, אלא בגלל שבג"צ יכפה את זאת עליו, כפי שעשה זאת בנוגע למיסוי ה ICOS.

כדי להימנע מפגיעה בבריאותי ולאחר שקיבלתי פניות רבות מבני משפחתי ומשותפיי למאבק החלטתי להפסיק את שביתת הרעב. בימים הקרובים אפגש עם שר האוצר שזימן אותי לפגישה ואני מקווה שנדון בנושא באופן ענייני ולא תחת לחצים פוליטיים או אחרים".