עם התאכלסותם של עשרות משפחות ביישוב תל ציון, נערך בבית מרן שר התורה מעמד הרחבת מרכזי התורה והכוללים ביישוב, בהשתתפות המרא דאתרא, הגאון רבי אברהם גולדברג שליט"א, ונציגי האברכים

עם התאכלסותם של עשרות משפחות מסלתה ושמנה של ציבור בני התורה ביישוב תל ציון, נערך בבית מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מעמד הרחבת מרכזי התורה והכוללים ביישוב, בהשתתפות המרא דאתרא, הגאון רבי אברהם גולדברג שליט"א, ונציגי האברכים.

מרן הגר"ח בירך בחום רב את כל העוסקים במלאכת הקודש, וצירף את חתימתו למכתבם של הגאונים רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א ורבי ישראל גואלמן שליט"א, העומדים בראשות התאגדות הקהילות בירושלים, שיזמה את פתרון הדיור ביישוב תל ציון, הסמוך ונראה לירושלים.

יצויין, כי בפרוייקט צפויות להיבנות כ-400 דירות, כאשר למעלה מ-100 משפחות כבר קבעו את משכנם ביישוב.