ב"ה הוא כבר שוחרר אבל צריך עוד להתפלל הרה"צ יצחק צבי משה בן בינה לרפוא"ש