נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, הרב אביגדור נבנצאל והרב משה חיים שלנגר במחאה חריפה על הכוונה לקיים אירוע המוני ברחובה שלך עיר הקודש שיכלול אכילת טרפות, ה' ירחם. "בדיוק כך התחילה ההידרדרות במתחם תחנת הרכבת הישנה"

"הנדון: מחאה חריפה נגד פסטיבל החדש אוטו אוכל": נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, הרב אביגדור נבנצאל והרב משה חיים שלנגר פנו במכתב מחאה חריף לראש עיריית ירושלים ניר ברקת ולשר לענייני ירושלים זאב אלקין על הכוונה לקיים אירוע המוני ברחובה שלך עיר הקודש שיכלול אכילת טרפות, ה' ירחם.

במכתב המחאה מציינים הרבנים כי "בדיוק כך התחילה ההידרדרות במתחם תחנת הרכבת הישנה. בדיוק כך החלה ההדרדרות במתחם שוק מחנה יהודה. ועכשיו אתר מאותו הזן, ביוזמכם הלא ברוכה".

יו"ר שס ירושלים סגן רה"ע צביקה כהן אמר כי "בעיצומם של ימי בין המצרים, מחללים את קדושתה של ירושלים בפסטיבל אוכל. בימים שאנו אבלים על חורבן בית המקדש וירושלים, ממשיכים להחריב את עיר הקודש ולהפר את קדושתה, קיום הפסטיבל מעיד על אטימות נוראה של מארגניה ויותר מכך על המשרדים השונים שנטלו חלק. כהוראתו ולאחר חתימתו של מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א, נעמוד על כך שבירושלים ישמר הסטטוס קוו ולא ניתן יד לחילול קדושתה של ירושלים".

חבר מועצת העיר אברהם בצלאל: "ירושלים עיר הקודש מיוחדת באוכלוסיה מגוונת אבל תושביה מתנגדים לחילול קדושתה, ירושלים אינה תל אביב ופסטיבל מאכלי טריפות אין מקומו בעיר הקודש. הפסטיבל פוגע ברגשות תושבי ירושלים ואנחנו נציגי הציבור מוחים על קיומו, מי שחושב לשנות את אופייה של ירושלים ולחלן אותה שידע שבירושלים זה לא יקרה. נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א כבר הביע את דעתו וחתם על מכתב נגד קיום הפסטיבל, מזעזע שדווקא בימי אבל על חורבן בית המקדש ישנם גורמים שונים שפועלים לחילול קדושת העיר בפסטיבלים אסורים שכאלה".

חבר מועצת העיר פיני עזרא: "בתקופת ימי בין המצרים, ימים של שריפת בית אלוקינו, מתקיים פסטיבל שכולו חילול עיר הקודש. מכתבו של מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א שהביע את כאבו על חילול עיר הבירה בפסטיבל שמוגש בו מאכלי טריפה, נחרץ ביותר. פסטיבל זה פוגע בתושבי ירושלים שהדת והמסורת חשובים להם, יש מי שמנסה לתת לירושלים אופי אחר ולא ראוי ואנו מתנגדים לקיומו של ארוע זה שגורם לחילול קדושת העיר"

חבר מועצת העיר שמואל מרציאנו: "בימים אלו מתקיים פסטיבל אוכל שמוגשים בו מאכלי אסורים, קיומו של הפסטיבל מעיד על אטימות המארגנים שאינם מתחשבים ברגשות תושבי ירושלים וזאת בתקופת שלושת השבועות בין י"ז בתמוז לט' באב ימים שעם ישראל כולו בארץ ובעולם, אבל על שריפת בית המקדש וחורבן ירושלים. לאחר מכתבו הנחרץ של מרן נשיא המועצת ראש הישיבה חכם שלום כהן, שהביע את מחאתו על קיום הפסטיבל, נפעל שלא ישנו מקרים כאלו שוב ואנו מתנגדים לעצם קיום הפסטיבל שמפר את קדושתה ויחודיותה של עיר הקודש".