לפני 16 שנים הגיע מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לביקור חולים בבית מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לאחר טיפול רפואי מורכב שהוא עבר. בהקלטה נשמע פוסק הדור מתעניין בשלומו של ראש הישיבה, שהתייעץ עמו בענין ברכת הגומל • האזינו

בליל כ"א מרחשון תשס"ב הגיע מרן פוסק הדור זיע"א לביקור חולים בבית רבן של ישראל מרן ראש הישיבה זיע"א לאחר הניתוח שעבר מרן ראש הישיבה זיע"א, בהקלטה נשמע מרן פוסק הדור מתעניין בשלומו של מרן ראש הישיבה,

וכן מרן ראש הישיבה מתייעץ עם מרן פוסק הדור אם אפשר לברך ברכת הגומל.

האזינו להקלטה באדיבות: 'קול אילת השחר'