הערב יום חמישי כ"ט תמוז ער"ח מנחם אב צפויים מאות רבנים ומורי הוראה להשתתף בכינוס השנתי של בית ההוראה "שערי הוראה" בנשיאות מרן הגאב"ד הגרש"א שטרן שליט"א.

הכינוס השנתי יעסוק בנושאי בריאות הנפש וההיבטים ההלכתיים הנוגעים לו כאשר הרבנים יאזינו להרצאותיהם של ר' משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ודני שניידמן מנהל תחום בריאות הנפש במאוחדת מחוז מרכז, ולדרשתו ההלכתית של נואם הכבוד מרן הגרמ"ש קליין שליט"א חבר בד"ץ זכרון מאיר, ולמשא המרכזי מפי הגאב"ד מרן הגרש"א שטרן שליט"א.

כמו"כ לקראת הכינוס הגיעו לביקור מיוחד בביתו של הגאב"ד שליט"א נציגי מאוחדת שדנו על נושאי בריאות הנפש. בביקור השתתפו סגן מנהל מחוז מרכז ר' משה כהן ומנהלי המרפאות וקשרי הקהילה ר' יצחק ויינר, ר' שמשון פרג, ר' נתן צישינסקי, ור' ישראל ויזל. כמו"כ השתתפו רבני הבד"ץ הגר"י סלמון רב דחסידי סערט ויזניץ ב"ב והגר"ר נוסבוים שליט"א.

במהלך הפגישה סוכם על העמקת שיתוף הפעולה בין מאוחדת לבין רבני בית ההוראה כשהרבנים יצויידו באמצעי קשר ישירים עם בכירי רופאי בריאות הנפש של מאוחדת על מנת שיוכלו להיוועץ עימם ולקבל את חוות דעתם המקצועית בכל רגע נתון, כמו"כ סוכם כי יתקיימו לעיתים תכופות קבלות קהל משותפות של רבנים ופסיכיאטרים על מנת שניתן יהיה לקדם את הטיפול באור ההלכה.