ממשלה של פושעים. עוצרים קטינים.
בתי משפט מסוכנים לציבור כולל עובדי הרווחה.