בירושלים נפטרה הרבנית מרת אסתר רבקה גוטליב ע"ה מטבריה - קטמון - קרית צאנז י-ם • בהיותה שרידה לדור הקודם רבים היו משחרים לפתחה לקבל ממנה ברכה עצה ותושיה. 

נולדה בטבריה ביום ה' טבת תרפ"ה לאביה החסיד המפורסם ר' נפתלי לידר זצ"ל ממשפחת לידר המפארה, ממוקרבי כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי חיים מסלאנימא זצוק"ל.

בהיותה שרידה לדור הקודם, רבים היו משחרים לפתחה לקבל ממנה ברכה עצה ותושיה.
אמם של הרה"ג ר' אברהם גוטליב שליט"א מנהל מוסדות תולדות אהרן, הגאון הצדיק המשפיע רבי חיים יוסף גוטליב שליט"א מקרית יואל מונרו, ור' יואל, ר' ברוך דוד, ר' אפרים ור' נפתלי.
שיכלה בחייה את בנה הרה"ח ר' שלמה זלמן זצ"ל ובתה מרת דבורה דייטש ע"ה וחתניה הרה"ח ר' שמעון גפנר זצ"ל והרה"ח ר' אברהם מרדכי וקשטיין זצ"ל